Е-списание

"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"

 Списание "Наука и образование" се издава от Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалности, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.

ISSN № 2683-0191 (online)

РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИД - № 3642