Отговорен редактор 

доц. д-р Красимира Димитрова

 

Редакционна колегия

проф. дпн Маргарита Терзиева

доц. д-р Надежда Калоянова

доц. д-р Тинка Иванова

проф. дфн Марияна Парзулова

доц. д-р Галина Петрова

 

Техническо оформление

Димона Георгиева

 

Графичен дизайн, web

Симона Димитрова

 

Назад