ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ MАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

 Общ обем – до 15 страници.

Образец за оформяне на пълния текст на материал за публикуване в списание „Наука и образование“, може да се изтегли от ТУК


ПУБЛИКУВАНЕ

Получените в срок и отговарящи на изискванията материали ще бъдат рецензирани и отпечатани в електронно списание „Наука и образование“ в предстоящ брой. 

Назад