ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

 

Авторите, желаещи да публикуват в списание „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“, е необходимо да спазват определени публикационни и етични правила.


 

Материалите, подадени за публикуване, следва да:

 

o  са свързани с образователна проблематика; 

o  отговарят на определените технически изисквания; 

o  не са публикувани в същия вид на друго място (списание, сборник, др.);

o  използваните източници са цитирани коректно;

o  са преминали успешно процедура по рецензиране. 

 

 

Назад