Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС)

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

гр. Бургас

Факултет по обществени науки

Кабинет 213


 

ДИРЕКТОР:

доц. д-р Красимира Димитрова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 056/716 584: вътр. 610; +359 887798262

 

  

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ:

Димона Георгиева

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 056/7598 655; вътр. 295; 0899145906

...

Златина Вънчева

e-mail: deppedagogika_infо@btu.bg

тел.: 056/705 293; 0886 664213